Posted by admin | Lipiec - 17 - 2017 | Komentowanie nie jest możliwe

Chcąc ochronić elektryczne sprzęty domowego użytku przed potencjalnym uszkodzeniem w skutku uderzenia w dom pioruna, warto już na etapie jego budowy przewidzieć montaż instalacji przepięciowej. Wskutek wyładowań atmosferycznych jak też w wyniku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu lub też w publicznej sieci energetycznej może dojść do przepięć mogących uszkodzić domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie kiedy nadchodziła burza, większa część właścicieli domów oraz mieszkań wyłączała z prądu wszelkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, lodówki oraz komputery. Celem tego odłączenia było uchronienie ich przez przepięciem i uszkodzeniem (spaleniem instalacji). Teraz czynność ta można pod każdym względem nie wziąć pod uwagę, albowiem coraz częściej w oryginalnych budynkach instaluje się szczególny system przepięciowy – potwierdza to produkcja wiązek kablowych. Instalację przepięciową powinien zrealizować fachowiec elektryk wykorzystując się do ogólnie przyjętych norm w zakresie odporności udarowych urządzeń technicznych w budynku oraz prawidłowego ich rozplanowania i rozmieszczenia na pojedynczych odcinkach instalacji.

Comments are closed.